"Hiệp sĩ" truy bắt kẻ giả đại gia vờ mua rồi "nẫng" hơn 30 xe máy

Đối tượng Thụ bị nhóm "hiệp sĩ" khống chế đưa về trụ sở công an.
Đối tượng Thụ bị nhóm "hiệp sĩ" khống chế đưa về trụ sở công an.