Bắt đối tượng 9X giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỉ đồng

Đối tượng Trọng từng là nhân viên ngân hàng
Đối tượng Trọng từng là nhân viên ngân hàng
Đối tượng Trọng từng là nhân viên ngân hàng
Lên top