Bản án giám đốc thẩm Hồ Duy Hải đã ra, còn cơ hội nào kiến nghị?

Hôm 21.7, Viện KSND Tối cao cho biết sẽ thực hiện quyền kiến nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Tuấn Việt.
Hôm 21.7, Viện KSND Tối cao cho biết sẽ thực hiện quyền kiến nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Tuấn Việt.
Hôm 21.7, Viện KSND Tối cao cho biết sẽ thực hiện quyền kiến nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Tuấn Việt.
Lên top