Bài 4 - Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ: 9.583 tỉ được chia chác thế nào?

Các bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã tận dụng những lỗ hổng để phạm pháp
Các bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã tận dụng những lỗ hổng để phạm pháp
Các bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã tận dụng những lỗ hổng để phạm pháp