Bài 1- Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Lần đầu công bố hình ảnh Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam sau khi bị bắt

2 bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
2 bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
2 bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Lên top