8 tháng tìm điểm thật của thí sinh vụ gian lận thi THPT 2018

Các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Ảnh: C.N.
Các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Ảnh: C.N.
Các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Ảnh: C.N.
Lên top