TPHCM:

Một buổi sáng, xử lý hàng chục trường hợp tiểu tiện nơi công cộng