Thanh niên khỏi COVID-19 ở Quảng Nam xin ở lại để chăm sóc F0

Anh Li động viên bệnh nhân mắc COVID-19 vượt qua bệnh tật. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Li động viên bệnh nhân mắc COVID-19 vượt qua bệnh tật. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Li động viên bệnh nhân mắc COVID-19 vượt qua bệnh tật. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top