Tấm lòng đặc biệt của cô giáo nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí tại trung tâm. Ảnh: Phạm Đông
Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí tại trung tâm. Ảnh: Phạm Đông
Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí tại trung tâm. Ảnh: Phạm Đông
Lên top