Tranh chấp kịch bản phim đồng tính, tác giả và đạo diễn đã có tiếng nói chung

Một cảnh trong phim "Tao không xa mày". Ảnh:T.L
Một cảnh trong phim "Tao không xa mày". Ảnh:T.L