Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tranh chấp kịch bản phim đồng tính, tác giả và đạo diễn đã có tiếng nói chung

Một cảnh trong phim "Tao không xa mày". Ảnh:T.L
Một cảnh trong phim "Tao không xa mày". Ảnh:T.L