"Kẻ trực đêm" với góc khuất về người tự kỷ gây thất vọng

Phim “Kẻ trực đêm” gây thất vọng với khán giả bởi kịch bản thiếu hấp dẫn. Ảnh: Mnet.
Phim “Kẻ trực đêm” gây thất vọng với khán giả bởi kịch bản thiếu hấp dẫn. Ảnh: Mnet.
Phim “Kẻ trực đêm” gây thất vọng với khán giả bởi kịch bản thiếu hấp dẫn. Ảnh: Mnet.
Lên top