Nhóm sinh viên "nhốt" nhựa, tái chế thành viên gạch nhẹ

Lên top