Các ổ dịch COVID-19 Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu hiện nay ra sao?

Hình ảnh minh họa các ổ dịch đang hoạt động. Ảnh: Bộ Y tế
Hình ảnh minh họa các ổ dịch đang hoạt động. Ảnh: Bộ Y tế
Hình ảnh minh họa các ổ dịch đang hoạt động. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top