Bác sĩ 8X từng có mặt tại các điểm nóng để chống dịch COVID-19

Lên top