Đoàn viên giúp người dân trong khu phong toả khiêng thanh long ra bán

Đoàn viên Thanh niên tình nguyện giúp người dân trong khu phong toả khiêng thanh long ra bán. Ảnh: CTV
Đoàn viên Thanh niên tình nguyện giúp người dân trong khu phong toả khiêng thanh long ra bán. Ảnh: CTV
Đoàn viên Thanh niên tình nguyện giúp người dân trong khu phong toả khiêng thanh long ra bán. Ảnh: CTV
Lên top