Tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng chế độ gì?

Ảnh minh họa: Thùy Trang
Ảnh minh họa: Thùy Trang
Ảnh minh họa: Thùy Trang
Lên top