Bữa cơm 0 đồng dành cho học trò Miệt Thứ

Trò nghèo xứ miệt có bữa cơm ngon từ những tấm lòng thiện nguyện. Ảnh: N.A
Trò nghèo xứ miệt có bữa cơm ngon từ những tấm lòng thiện nguyện. Ảnh: N.A
Trò nghèo xứ miệt có bữa cơm ngon từ những tấm lòng thiện nguyện. Ảnh: N.A
Lên top