Cô chủ 9x mở bếp cơm 0 đồng vì sợ “không có ai làm”

Cô chủ Bếp cơm 0 đồng Nguyễn Quế Chi mở quán vì sợ không có lo làm. Ảnh: Mai Hương
Cô chủ Bếp cơm 0 đồng Nguyễn Quế Chi mở quán vì sợ không có lo làm. Ảnh: Mai Hương
Cô chủ Bếp cơm 0 đồng Nguyễn Quế Chi mở quán vì sợ không có lo làm. Ảnh: Mai Hương
Lên top