Bếp cơm từ thiện cho công nhân nghèo

Bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đến thăm bếp ăn từ thiện Ba Be và trao quà cho gia đình công nhân nghèo. Ảnh: K.Q
Bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đến thăm bếp ăn từ thiện Ba Be và trao quà cho gia đình công nhân nghèo. Ảnh: K.Q
Bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đến thăm bếp ăn từ thiện Ba Be và trao quà cho gia đình công nhân nghèo. Ảnh: K.Q
Lên top