Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật cấp 12, còn cách Thanh Hoá 500km

Vị trí của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Lên top