Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật cấp 13 còn cách Hoàng Sa 420km

Vị trí của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Lên top