Tin áp thấp mới nhất: Vùng áp thấp mạnh lên áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top