Vùng áp thấp khả năng sắp mạnh lên gây thời tiết nguy hiểm

Hình ảnh các lớp hướng gió hiện tại. Ảnh: VNDMS.
Hình ảnh các lớp hướng gió hiện tại. Ảnh: VNDMS.
Hình ảnh các lớp hướng gió hiện tại. Ảnh: VNDMS.
Lên top