Tin áp thấp mới nhất: Ngày mai áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Lên top