Tin áp thấp mới nhất: Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Lên top