Sẵn sàng hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

Tuổi trẻ EVN HANOI tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018 với thông điệp "Hôm nay tôi sống xanh hơn". Ảnh: HVC
Tuổi trẻ EVN HANOI tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018 với thông điệp "Hôm nay tôi sống xanh hơn". Ảnh: HVC
Tuổi trẻ EVN HANOI tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018 với thông điệp "Hôm nay tôi sống xanh hơn". Ảnh: HVC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top