Tối nay 24.3: Nha Trang sẽ cắt, giảm điện hưởng ứng Giờ trái đất

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Khánh Hòa cùng nhảy flashmob kêu gọi mọi người tắt đèn tiết kiệm điện vì một cuộc sống xanh hôm nay. Ảnh: T.T
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Khánh Hòa cùng nhảy flashmob kêu gọi mọi người tắt đèn tiết kiệm điện vì một cuộc sống xanh hôm nay. Ảnh: T.T
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Khánh Hòa cùng nhảy flashmob kêu gọi mọi người tắt đèn tiết kiệm điện vì một cuộc sống xanh hôm nay. Ảnh: T.T
Lên top