Hà Nội thông tin việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn

Dự kiến, việc đánh chuyển di dời sẽ hoàn thành trong tháng 8.2019. Ảnh: An ninh thủ đô
Dự kiến, việc đánh chuyển di dời sẽ hoàn thành trong tháng 8.2019. Ảnh: An ninh thủ đô
Dự kiến, việc đánh chuyển di dời sẽ hoàn thành trong tháng 8.2019. Ảnh: An ninh thủ đô

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top