Dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn muốn tăng mức đền bù

Người dân tiếp tục cố thủ ở lán trại để chặn xe vào bãi rác. Ảnh: PĐ.
Người dân tiếp tục cố thủ ở lán trại để chặn xe vào bãi rác. Ảnh: PĐ.
Người dân tiếp tục cố thủ ở lán trại để chặn xe vào bãi rác. Ảnh: PĐ.
Lên top