Hà Nội ô nhiễm: Chuyên gia hiến kế hạn chế ô nhiễm môi trường không khí

Chỉ số đều ở mức màu đỏ nguy hại sức khoẻ.
Chỉ số đều ở mức màu đỏ nguy hại sức khoẻ.
Chỉ số đều ở mức màu đỏ nguy hại sức khoẻ.
Lên top