Đối phó với ô nhiễm không khí, người dân làm gì khi ra đường?

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng toàn diện sức khỏe.
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng toàn diện sức khỏe.
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng toàn diện sức khỏe.
Lên top