Doanh nghiệp cần giải quyết kịp thời các kiến nghị của CNLĐ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top