LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

Cán bộ chủ chốt CĐ tỉnh Vĩnh Phúc chăm chú học tập Nghị quyết Đại hội XII CĐVN qua hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lâm Nguyễn
Cán bộ chủ chốt CĐ tỉnh Vĩnh Phúc chăm chú học tập Nghị quyết Đại hội XII CĐVN qua hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lâm Nguyễn
Cán bộ chủ chốt CĐ tỉnh Vĩnh Phúc chăm chú học tập Nghị quyết Đại hội XII CĐVN qua hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lâm Nguyễn
Lên top