Trà Vinh: Đã hỗ trợ gần 57 tỉ đồng cho các đối tượng khó khăn do COVID-19

Lên top