Hoàn thành tiêm vaccine cho hơn 30.000 công nhân Trà Vinh trước 22.8

Lên top