Phú Thọ: Tổ chức Tết Sum vầy ở CĐ cơ sở trên 1.000 công nhân lao động

Lên top