Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tỷ giá vẫn ổn định, lạm phát chịu áp lực

Các chuyên gia của HSBC dự báo tỷ giá cuối kỳ năm 2018 sẽ ở mức 22.900 đồng/USD.
Các chuyên gia của HSBC dự báo tỷ giá cuối kỳ năm 2018 sẽ ở mức 22.900 đồng/USD.