Tỷ giá vẫn ổn định, lạm phát chịu áp lực

Các chuyên gia của HSBC dự báo tỷ giá cuối kỳ năm 2018 sẽ ở mức 22.900 đồng/USD.
Các chuyên gia của HSBC dự báo tỷ giá cuối kỳ năm 2018 sẽ ở mức 22.900 đồng/USD.
Các chuyên gia của HSBC dự báo tỷ giá cuối kỳ năm 2018 sẽ ở mức 22.900 đồng/USD.