Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Danh bất hư truyền làng nước mắm Nam Ô

Mọi công đoạn làm nước mắm Nam Ô đều được làm bằng phương pháp thủ công,  không sử dụng hóa chất. Ảnh: H.L
Mọi công đoạn làm nước mắm Nam Ô đều được làm bằng phương pháp thủ công, không sử dụng hóa chất. Ảnh: H.L