Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân “khát” văn hóa

Sau giờ làm việc, công nhân KCX Tân Thuận ra công viên ngồi chơi, ăn uống.
Sau giờ làm việc, công nhân KCX Tân Thuận ra công viên ngồi chơi, ăn uống.