Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện về 4 sinh viên giành 80.000 USD từ Facebook

Từ trái qua: Phúc Hậu, Thùy An, Lê Bảo, Văn Tuấn vừa giành “cú đúp” giải thưởng từ Facebook. Ảnh: Phương Thế Ngọc
Từ trái qua: Phúc Hậu, Thùy An, Lê Bảo, Văn Tuấn vừa giành “cú đúp” giải thưởng từ Facebook. Ảnh: Phương Thế Ngọc