Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần sớm khắc phục tình trạng quy hoạch treo

Cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch treo.
Cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch treo.