Quy hoạch treo ở Đồng Tháp: Cán bộ sai, dân lãnh đủ

Thương binh Võ Thành Măng bên đóng củi khô từ vườn cây ăn trái bị chết do nạn quy hoach treo. Ảnh: P.V
Thương binh Võ Thành Măng bên đóng củi khô từ vườn cây ăn trái bị chết do nạn quy hoach treo. Ảnh: P.V
Thương binh Võ Thành Măng bên đóng củi khô từ vườn cây ăn trái bị chết do nạn quy hoach treo. Ảnh: P.V