Dự án nối QL 46 với đường ven sông Lam: Tiếp tục "treo" đến bao giờ?

Do sự "tiền hậu bất nhất" trong thu hồi đất, dự án nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam bị chậm tiến độ. Ảnh: QĐ
Do sự "tiền hậu bất nhất" trong thu hồi đất, dự án nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam bị chậm tiến độ. Ảnh: QĐ
Do sự "tiền hậu bất nhất" trong thu hồi đất, dự án nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam bị chậm tiến độ. Ảnh: QĐ
Lên top