Văn hóa văn nghệ thế giới: Berlin - mảnh đất mới cho nghệ thuật xa xứ Syria