Tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp

Nguyễn kim sơn |

Thực tiễn xây dựng đất nước đã khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh, triết lí độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu độc lập, hòa bình, thống nhất đã đạt được nhưng mục tiêu giàu mạnh, dân chủ đã và đang là khát vọng cháy bỏng của Đảng ta và nhân dân ta. Chúng ta đang tiếp tục thực hiện mục tiêu ấy trong thời nay, thời đại mang tên Người.

“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng với sự nghiệp cách mạng thế giới”.                                       

(Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đạo đức Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Người đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân viên. Hồ Chí Minh để lại một di sản quý giá cho toàn Đảng, toàn dân, đó là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng tư chất của người cách mạng, nó giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Theo Bác, việc tu dưỡng đạo đức suốt đời giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Từ khái niệm “trung quân, ái quốc” trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông, Hồ Chí Minh dựa vào đó nhưng phản ánh góc nhìn mới, phản ánh đạo đức ở tầm cao mới và mang tính thời đại mới là “Trung với nước, hiếu với dân”. Phẩm chất đó nói lên lẽ sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, trong đó có cha mẹ và người thân của mỗi người.

Đạo đức Hồ Chí Minh gắn chặt với tình yêu thương con người, thấu hiểu giá trị làm người. Khát vọng của Người: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Không phải ngẫu nhiên, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nhà nước của dân ra đời, Quốc hiệu nước ta là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Độc lập, tự do, hạnh phúc là chủ thuyết xây dựng đất nước của Người, cũng là tuyên ngôn phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam.

Bức tranh Bác Hồ bế một bé gái trên nền là chim bồ câu trắng ngậm cành ô liu và bầu trời xanh ngắt của họa sĩ Trần Từ Thành ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Bức tranh Bác Hồ bế một bé gái trên nền là chim bồ câu trắng ngậm cành ô liu và bầu trời xanh ngắt của họa sĩ Trần Từ Thành ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Người cho rằng, khi ngủ ai cũng hiền lành, tỉnh dậy mới biết dữ, lành. Trong mỗi con người đều có thiện và ác. Phải giúp nhau làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đó chính là quan điểm sống của người Cách mạng, vì như Người kết luận, xấu hay tốt phần nhiều do giáo dục mà nên. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người”.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức mỗi người không tách rời đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. “Cần là cần cù, siêng năng, không lười biếng. Phải thấy rõ lao động là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của con người. Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ. Tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của bản thân mình. Liêm là trong sạch, không tham lam, luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công, không tham địa vị, không tham tiền tài. Chính là thẳng thắn, không tự cao, tự đại, luôn cầu tiến, không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà. Chí công vô tư là để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Trước khi đi xa, Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Trong thời đại ngày nay, tấm gương đạo đức của Người là nguồn sáng để mỗi đảng viên, mỗi người dân tự soi mình để vươn tới. Đồng thời, tấm gương đạo đức của Người còn là chuẩn mực để loại bỏ những con người cố tình làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, làm giảm uy tín của Đảng trước nhân dân. Những tác phẩm từ "Đường cách mệnh" (1927), "Sửa đổi lối làm việc" (1947), "Cần, kiệm, liêm, chính" (1949) cho đến "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969) đang còn mang đậm tính thời sự và đồng hành cùng nhân dân ta, Đảng ta trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám đã đưa dân tộc ta vươn tầm, bình đẳng cùng phát triển với các dân tộc khác trên thế giới. Ngoại giao Hồ Chí Minh đã mở rộng quy mô cuộc đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc trên phạm vi thế giới. Phương châm này đã được Đảng Cộng sản Việt Nam khái quát thành chủ trương “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Thực tế lịch sử từng bước khẳng định thế và lực của đất nước, nhất là ngày nay Việt Nam bước vào hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là nét mới phản ánh thế và lực của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Từ những nét mới nêu trên, cho thấy ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đã và đang đưa nhân dân ta đến với thế giới và đưa nhân dân thế giới đến với Việt Nam. Bác nói: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng”. Nhân dân ta đang chung đúc cái chiêng Việt Nam bền đẹp đủ sức cất tiếng ngang tầm thời đại trong thế giới hôm nay.

Tầm vóc và vị thế của Việt Nam hôm nay có nguồn gốc bắt đầu từ một sự kiện Bác ra đi tìm đường cứu nước để rồi có sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 và 15 năm chuẩn bị cho sự biến đổi vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh đậm nét đồng hành cùng những biến đổi mang tính cách mạng sâu sắc và là nền tảng tạo ra những bước phát triển mới của đất nước ta.

Những biến đổi chính trị - xã hội của đất nước ta từ Cách mạng Tháng Tám mang đặc trưng của một thời đại mới. Thời đại ấy gắn liền với tư tưởng và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những đặc trưng ấy đang là tiền đề, động lực phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặt tên thời đại từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thời đại Hồ Chí Minh, vừa là để khẳng định tư tưởng của Người thực sự đã và đang là ngọn đuốc soi đường cho đất nước phát triển, vừa là để ghi ơn người con của dân tộc như Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói: “chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta’”. “Hồ Chủ Tịch đã qua đời! Nhưng Người để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỉ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, kỉ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Cho đến hôm nay, công cuộc đổi mới của dân tộc đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, như Bác mong muốn “xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự chủ được giữ vững, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Nguyễn kim sơn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ

THUỲ DUNG - Thái Mạnh |

Trong những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Thanh Niên, Lê Hồng Phong... đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn, hướng đến chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19.5.1890 - 19.5.2023).

Thành viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ

Việt Bắc |

Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ đi chăn trâu, đi nương rẫy phát hiện người lạ mặt vào làng thì phải thông báo ngay cho các chú bộ đội, lúc đó cậu bé Hoàng Ngọc mới chỉ 8 tuổi.

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính về nhà sàn Bác Hồ

HỮU CHÁNH |

Bộ tem thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc tại góc phòng nhỏ trong nhà sàn, mẫu blốc giới thiệu toàn cảnh nhà sàn và khái quát khung cảnh vườn cây, ao cá quanh nhà sàn.

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

"Hoàng tử thể dục dụng cụ" Đinh Phương Thành: Tôi không thấy mình đẹp trai

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với vận động viên Đinh Phương Thành khi anh vừa làm nên lịch sử đoạt Huy chương Vàng tại 5 kỳ SEA games liên tiếp. Đinh Phương Thành trò chuyện về chấn thương và những nỗi niềm phía sau vinh quang.

Quán cà phê ở Hà Nội bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ

Tô Thế |

Hà Nội - Quán cà phê trên phố Hàng Cót (quận Hoàn Kiếm) bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ

THUỲ DUNG - Thái Mạnh |

Trong những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Thanh Niên, Lê Hồng Phong... đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn, hướng đến chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19.5.1890 - 19.5.2023).

Thành viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ

Việt Bắc |

Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ đi chăn trâu, đi nương rẫy phát hiện người lạ mặt vào làng thì phải thông báo ngay cho các chú bộ đội, lúc đó cậu bé Hoàng Ngọc mới chỉ 8 tuổi.

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính về nhà sàn Bác Hồ

HỮU CHÁNH |

Bộ tem thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc tại góc phòng nhỏ trong nhà sàn, mẫu blốc giới thiệu toàn cảnh nhà sàn và khái quát khung cảnh vườn cây, ao cá quanh nhà sàn.