Thăm ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội năm 1945

Ông Công Ngọc Dũng (chắt nội của cụ Nguyễn Thị An) giới thiệu chiếc sập 
Bác Hồ từng nằm nghỉ ngơi khi ở tại gia đình. Ảnh: Lan Nhi
Ông Công Ngọc Dũng (chắt nội của cụ Nguyễn Thị An) giới thiệu chiếc sập Bác Hồ từng nằm nghỉ ngơi khi ở tại gia đình. Ảnh: Lan Nhi
Ông Công Ngọc Dũng (chắt nội của cụ Nguyễn Thị An) giới thiệu chiếc sập Bác Hồ từng nằm nghỉ ngơi khi ở tại gia đình. Ảnh: Lan Nhi
Lên top