Triển khai Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam trong Tập đoàn Dầu khí

Ông Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp - kết luận hội nghị. Ảnh: HA
Ông Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp - kết luận hội nghị. Ảnh: HA
Ông Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp - kết luận hội nghị. Ảnh: HA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top