Petrovietnam: Vượt khủng hoảng kép duy trì vị trí dẫn đầu các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Đại diện Petrovietnam nhận vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2020.
Đại diện Petrovietnam nhận vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2020.
Đại diện Petrovietnam nhận vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2020.
Lên top