328 tỉ đồng là tấm lòng Petrovietnam gửi tới đồng bào miền Trung và người nghèo trong cả nước

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Lên top