Petrovietnam: Điểm sáng trong “khủng hoảng kép”

Giàn BK 21 đón dòng dầu đầu tiên ngày 02.10.2020
Giàn BK 21 đón dòng dầu đầu tiên ngày 02.10.2020
Giàn BK 21 đón dòng dầu đầu tiên ngày 02.10.2020
Lên top